หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

N หมายถึง ลึกลับ เที่ยงวัน ขีดสูงสุด ภาคเหนือ ปรมาณู

คำศัพท์ N แปลว่า ลึกลับ เที่ยงวัน ขีดสูงสุด ภาคเหนือ ปรมาณู หมายถึง ลึกลับ เที่ยงวัน ขีดสูงสุด ภาคเหนือ ปรมาณู N อ่านว่า (เอ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,553 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
n (เอ็น)

ลึกลับ เที่ยงวัน

ขีดสูงสุด

ภาคเหนือ

ปรมาณู