หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

My หมายถึง ของฉัน

คำศัพท์ My แปลว่า ของฉัน หมายถึง ของฉัน My อ่านว่า (ไม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 5,927 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
my (ไม)

ของฉัน