หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Man Friday หมายถึง ร้าย (โรค) ร้าย

คำศัพท์ Man Friday แปลว่า ร้าย (โรค) ร้าย หมายถึง ร้าย (โรค) ร้าย Man Friday อ่านว่า (โรค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,230 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Man Friday (โรค)

ร้าย (โรค) ร้าย