หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Isis หมายถึง เทพธิดาไอ-ซิซ แม่น้ำเทมส์ในอังกฤษตอนบนที่ตั้งเมืองออกซฟอร์ด

คำศัพท์ Isis แปลว่า เทพธิดาไอ-ซิซ แม่น้ำเทมส์ในอังกฤษตอนบนที่ตั้งเมืองออกซฟอร์ด หมายถึง เทพธิดาไอ-ซิซ แม่น้ำเทมส์ในอังกฤษตอนบนที่ตั้งเมืองออกซฟอร์ด Isis อ่านว่า (ไอ-ซิซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 965 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Isis (ไอ-ซิซ)

เทพธิดาไอ-ซิซ แม่น้ำเทมส์ในอังกฤษตอนบนที่ตั้งเมืองออกซฟอร์ด