หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Irishman หมายถึง ชายชาวไอร์แลนด์

คำศัพท์ Irishman แปลว่า ชายชาวไอร์แลนด์ หมายถึง ชายชาวไอร์แลนด์ Irishman อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Irishman

ชายชาวไอร์แลนด์