หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Iran หมายถึง ประเทศอิหร่าน

คำศัพท์ Iran แปลว่า ประเทศอิหร่าน หมายถึง ประเทศอิหร่าน Iran อ่านว่า (อิราน-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 679 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Iran (อิราน-)

ประเทศอิหร่าน