หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Indra หมายถึง พระอินทร์

คำศัพท์ Indra แปลว่า พระอินทร์ หมายถึง พระอินทร์ Indra อ่านว่า (อีน-ดระ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Indra (อีน-ดระ)

พระอินทร์