หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

India หมายถึง ประเทศอินเดีย

คำศัพท์ India แปลว่า ประเทศอินเดีย หมายถึง ประเทศอินเดีย India อ่านว่า (อีน-เดียะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 907 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
India (อีน-เดียะ)

ประเทศอินเดีย