หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Inca หมายถึง เชื้อสายอีง-คะ

คำศัพท์ Inca แปลว่า เชื้อสายอีง-คะ หมายถึง เชื้อสายอีง-คะ Inca อ่านว่า (อีง-คะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 681 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Inca (อีง-คะ)

เชื้อสายอีง-คะ