หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Iliad หมายถึง โคลงอีล-เอียด

คำศัพท์ Iliad แปลว่า โคลงอีล-เอียด หมายถึง โคลงอีล-เอียด Iliad อ่านว่า (อีล-เอียด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 691 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Iliad (อีล-เอียด)

โคลงอีล-เอียด