หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

IV หมายถึง สี่

คำศัพท์ IV แปลว่า สี่ หมายถึง สี่ IV อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 724 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
IV

สี่