หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

I หมายถึง กัน หนึ่ง อักษรไอ

คำศัพท์ I แปลว่า กัน หนึ่ง อักษรไอ หมายถึง กัน หนึ่ง อักษรไอ I อ่านว่า (ไอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,434 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
I (ไอ)

กัน หนึ่ง

อักษรไอ