หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

France หมายถึง ประเทศฝรั่งเศส

คำศัพท์ France แปลว่า ประเทศฝรั่งเศส หมายถึง ประเทศฝรั่งเศส France อ่านว่า (ฟรานซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 4,529 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
France (ฟรานซ)

ประเทศฝรั่งเศส