หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Eat หมายถึง กินอาหาร เผาผลาญ

คำศัพท์ Eat แปลว่า กินอาหาร เผาผลาญ หมายถึง กินอาหาร เผาผลาญ Eat อ่านว่า (อีท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 3,467 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eat (อีท)

กินอาหาร เผาผลาญ