หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Arctic หมายถึง บริเวณขั้วโลกเหนือ

คำศัพท์ Arctic แปลว่า บริเวณขั้วโลกเหนือ หมายถึง บริเวณขั้วโลกเหนือ Arctic อ่านว่า (อาค-ทิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 194 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Arctic (อาค-ทิค)

บริเวณขั้วโลกเหนือ