หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Apocalypse หมายถึง การเปิดเผยให้เห็นการล่วงหน้า

คำศัพท์ Apocalypse แปลว่า การเปิดเผยให้เห็นการล่วงหน้า หมายถึง การเปิดเผยให้เห็นการล่วงหน้า Apocalypse อ่านว่า (อะพอค-อะลิพซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 696 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Apocalypse (อะพอค-อะลิพซ)

การเปิดเผยให้เห็นการล่วงหน้า