หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

รวมคำศัพท์/ประโยค บทสนทนา : คำศัพท์ที่ค้นหาบ่อยที่สุดDictionary บทสนทนา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ค้นหาบ่อยที่สุด

1. presentation 21,042
2. elephant 11,649
3. squirrel 10,764
4. the 10,237
5. scissors 8,466
6. there 8,034
7. desk 7,390
8. they 7,123
9. ant 6,675
10. an 6,344
11. prim 5,629
12. was 5,528
13. art 4,564
14. My 4,260
15. bat 4,026
16. cat 3,999
17. with 3,816
18. A 3,786
19. other 3,551
20. grape 3,540
21. sis 3,443
22. for 3,440
23. old 3,389
24. has 3,362
25. age 3,278
26. as 3,273
27. big 3,223
28. at 3,215
29. support 3,041
30. in 3,041
31. fat 2,924
32. car 2,761
33. crayon 2,637
34. her 2,619
35. pea 2,520
36. hour 2,466
37. be 2,450
38. onion 2,427
39. best 2,374
40. we 2,354
41. then 2,332
42. de 2,190
43. off 2,083
44. left 2,062
45. I 1,894
46. male 1,772
47. ill 1,650
48. Some 1,273
49. word 1,067
50. Van 765