หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

zoning law หมายถึง กฎหมายแบ่งนครออกเป็นเขตหรือภาค

คำศัพท์ zoning law แปลว่า กฎหมายแบ่งนครออกเป็นเขตหรือภาค หมายถึง กฎหมายแบ่งนครออกเป็นเขตหรือภาค zoning law อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 359 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zoning law

กฎหมายแบ่งนครออกเป็นเขตหรือภาค