หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

venial sin หมายถึง อาบัติ

คำศัพท์ venial sin แปลว่า อาบัติ หมายถึง อาบัติ venial sin อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
venial sin

อาบัติ