หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vantage in หมายถึง แต้มสี่สิบครั้งซึ่งได้แก่ฝ่ายตรงข้าม

คำศัพท์ vantage in แปลว่า แต้มสี่สิบครั้งซึ่งได้แก่ฝ่ายตรงข้าม หมายถึง แต้มสี่สิบครั้งซึ่งได้แก่ฝ่ายตรงข้าม vantage in อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vantage in

แต้มสี่สิบครั้งซึ่งได้แก่ฝ่ายตรงข้าม