หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

used car หมายถึง รถยนต์ใช้แล้ว

คำศัพท์ used car แปลว่า รถยนต์ใช้แล้ว หมายถึง รถยนต์ใช้แล้ว used car อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,110 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
used car

รถยนต์ใช้แล้ว