หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

total eclipse หมายถึง จันทรคราสเต็มดวง

คำศัพท์ total eclipse แปลว่า จันทรคราสเต็มดวง หมายถึง จันทรคราสเต็มดวง total eclipse อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
total eclipse

จันทรคราสเต็มดวง