หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

to be continued หมายถึง จะมีต่อไป

คำศัพท์ to be continued แปลว่า จะมีต่อไป หมายถึง จะมีต่อไป to be continued อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 512 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
to be continued

จะมีต่อไป