หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

queen bee หมายถึง นางพญาผึ้ง

คำศัพท์ queen bee แปลว่า นางพญาผึ้ง หมายถึง นางพญาผึ้ง queen bee อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 471 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
queen bee

นางพญาผึ้ง