หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

new look หมายถึง รูปร่างใหม่ที่ทำให้แปลกตา

คำศัพท์ new look แปลว่า รูปร่างใหม่ที่ทำให้แปลกตา หมายถึง รูปร่างใหม่ที่ทำให้แปลกตา new look อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 531 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
new look

รูปร่างใหม่ที่ทำให้แปลกตา