หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

language laboratory หมายถึง การสอนภาษาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง

คำศัพท์ language laboratory แปลว่า การสอนภาษาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง หมายถึง การสอนภาษาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง language laboratory อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,623 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
language laboratory

การสอนภาษาโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง