หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

joss stick หมายถึง ธูป

คำศัพท์ joss stick แปลว่า ธูป หมายถึง ธูป joss stick อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 514 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
joss stick

ธูป