หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

inter se หมายถึง ในระหว่างเขา

คำศัพท์ inter se แปลว่า ในระหว่างเขา หมายถึง ในระหว่างเขา inter se อ่านว่า (อีน-เทอะ ซี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 285 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inter se (อีน-เทอะ ซี)

ในระหว่างเขา