หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

in truth หมายถึง จริงๆ

คำศัพท์ in truth แปลว่า จริงๆ หมายถึง จริงๆ in truth อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 169 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
in truth

จริงๆ