หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

in stock หมายถึง มีอยู่ในร้าน

คำศัพท์ in stock แปลว่า มีอยู่ในร้าน หมายถึง มีอยู่ในร้าน in stock อ่านว่า (สินค้า)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 547 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
in stock (สินค้า)

มีอยู่ในร้าน