หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

in force หมายถึง ที่กำลังใช้อยู่ โดยใช้กำลังมากมาย

คำศัพท์ in force แปลว่า ที่กำลังใช้อยู่ โดยใช้กำลังมากมาย หมายถึง ที่กำลังใช้อยู่ โดยใช้กำลังมากมาย in force อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 262 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
in force

ที่กำลังใช้อยู่ โดยใช้กำลังมากมาย