หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

bell tower หมายถึง หอระฆัง

คำศัพท์ bell tower แปลว่า หอระฆัง หมายถึง หอระฆัง bell tower อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
bell tower

หอระฆัง