หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Xerxes the Great หมายถึง เสิค-ซีส มหาราช

คำศัพท์ Xerxes the Great แปลว่า เสิค-ซีส มหาราช หมายถึง เสิค-ซีส มหาราช Xerxes the Great อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 467 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Xerxes the Great

เสิค-ซีส มหาราช