หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

What หมายถึง แท้ๆ อะไรเช่นนั้น เท่าที่

คำศัพท์ What แปลว่า แท้ๆ อะไรเช่นนั้น เท่าที่ หมายถึง แท้ๆ อะไรเช่นนั้น เท่าที่ What อ่านว่า (ฮว็อท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 124 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
what (ฮว็อท)

แท้ๆ อะไรเช่นนั้น

เท่าที่