หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

This หมายถึง นี้

คำศัพท์ This แปลว่า นี้ หมายถึง นี้ This อ่านว่า (ฑิซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 185 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
this (ฑิซ)

นี้