หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

That หมายถึง จนกระทั่ง ในการที่ ที่ ว่า เพราะ

คำศัพท์ That แปลว่า จนกระทั่ง ในการที่ ที่ ว่า เพราะ หมายถึง จนกระทั่ง ในการที่ ที่ ว่า เพราะ That อ่านว่า (แฑ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 140 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
that (แฑ็ท)

จนกระทั่ง ในการที่

ที่

ว่า

เพราะ