หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Pax Britannica หมายถึง สันติภาพซึ่งโรมหรืออังกฤษใช้อำนาจบังคับให้มี

คำศัพท์ Pax Britannica แปลว่า สันติภาพซึ่งโรมหรืออังกฤษใช้อำนาจบังคับให้มี หมายถึง สันติภาพซึ่งโรมหรืออังกฤษใช้อำนาจบังคับให้มี Pax Britannica อ่านว่า (แพ็คซ บริแทน-นิคะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Pax Britannica (แพ็คซ บริแทน-นิคะ)

สันติภาพซึ่งโรมหรืออังกฤษใช้อำนาจบังคับให้มี