หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Interested หมายถึง เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง ดอกเบี้ย

คำศัพท์ Interested แปลว่า เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง ดอกเบี้ย หมายถึง เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง ดอกเบี้ย Interested อ่านว่า (อีน-ทเร็ซทิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 507 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
interested (อีน-ทเร็ซทิด)

เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของตน ทำให้ทึ่ง

ดอกเบี้ย