หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

I say หมายถึง โอ

คำศัพท์ I say แปลว่า โอ หมายถึง โอ I say อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 757 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
I say

โอ