หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Convenient หมายถึง สะดวก อยู่ใกล้มือ ห้องส้วม

คำศัพท์ Convenient แปลว่า สะดวก อยู่ใกล้มือ ห้องส้วม หมายถึง สะดวก อยู่ใกล้มือ ห้องส้วม Convenient อ่านว่า (ค็อนฝีน-เย็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
convenient (ค็อนฝีน-เย็นท)

สะดวก อยู่ใกล้มือ

ห้องส้วม