หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

Absolutely หมายถึง สมบูรณาญาสิทธิราช

คำศัพท์ Absolutely แปลว่า สมบูรณาญาสิทธิราช หมายถึง สมบูรณาญาสิทธิราช Absolutely อ่านว่า (แอบ-โซลยูทลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
absolutely (แอบ-โซลยูทลิ)

สมบูรณาญาสิทธิราช